Prawo odstąpienia od umowy – zwrot towaru

1. Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony towar bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od dnia odbioru przesyłki – zgodnie z art.27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta , pod warunkiem, że zwracany towar nie nosi śladów uszkodzeń i jest kompletny.

2. Sprzedający w przypadkach prawem określonych odpowiada względem Kupującego, jeżeli towar sprzedany ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia towaru (rękojmia za wady fizyczne). Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Kupujący traci te uprawnienia, jeżeli w w/w terminie nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie,

3. Jeżeli towar sprzedany ma wady, Kupujący może żądać wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

4. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, tak aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu lub obniżenia zwracanej kwoty.

5. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (np. kserokopię faktury). Zwroty towaru bez dowodu zakupu nie będą przyjmowane.

6. W razie skutecznego odstąpienia od umowy zwrot ceny produktu następuje w ciągu 14 dni po otrzymaniu zwrotu produktu. W przypadku skutecznego odstąpienia co do części zakupionych produktów, zwrot kosztów wysyłki jest proporcjonalny. Zwrot kosztów wysyłki dokonywany jest tylko do równowartości opłaty pobieranej za najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego. Zwrot następuje w taki sam sposób, w jaki dokonano zapłaty, a w przypadku braku takiej możliwości, zapłata zwracana jest przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.

7. Zwracany towar Kupujący odsyła na własny koszt na adres Sprzedawcy.

8. Przesyłki zwrotne nadane za pobraniem nie będą przyjmowane.

9. Jeżeli Sprzedający wystawił fakturę VAT, zwrot nastąpi w ciągu 14 dni po otrzymaniu od Kupującego podpisanego egzemplarza faktury korygującej.