Kiedy w 1825 roku Duńczyk Hans Oersted odkrył glin na pewno nie spodziewał się, że niespełna 200 lat później ten pierwiastek o czystości technicznej, czyli aluminium i jego stopy, będzie stanowił o sile industrializacji, a w konsekwencji gospodarek wielu państw. Technologia wytwarzania aluminium to bardzo szeroki i skomplikowany chemicznie proces. Pomimo tego aluminium znalazło zastosowanie w setkach gałęzi przemysłu – od branży automotive po folię spożywczą. Możliwość obróbki na zimno i na ciepło, elastyczność, żaroodporność, odporność na korozję i niska gęstość powodują, że jest to najlepszy materiał do produkcji elementów zarówno ciężkiego sprzętu, jak i przedmiotów codziennego użytku.

malowanie alumnium

Wszechstronne właściwości aluminium sprawiły, że surowiec ten stał się drugim na liście najczęściej stosowanych metali. Wyprzedza go jedynie żelazo. Samo w sobie jest miękkim materiałem, dlatego poprawia się jego cechy mechaniczne dodając stopy innych pierwiastków takich jak krzem, miedź, magnez, mangan lub cynk.

Połączenie kluczowych cech

Popularność aluminium wynika głównie z integracji kilku składowych, które stanowią o jego wartości. Są to:

 • wysoka wytrzymałość
 • nieznaczna masa
 • predyspozycje do obróbki
 • brak podatności na korozję
 • przewodnictwo ciepła i impulsów elektrycznych

Właściwości stopów aluminium

a) gęstość – 2,7kg/dm3

b) wytrzymałość – 70 – 700N/mm2, zwiększa się w niższych temperaturach

c) plastyczność – korzystna w przypadku wyciskania i gięcia detali zarówno w wysokich, jak i niskich temperaturach

d) odporność na korozję – tlenkowa powłoka doskonale chroni powierzchnię w środowisku o neutralnym pH (4-9)

e) nietoksyczność – glin jest naturalnym składnikiem żywności, powszechnie występuje w skorupie ziemskiej

aluminium pierwiastek

Usuwanie powłok lakierniczych z aluminium

Wysokie wymagania stawiane jakości wytwarzanych detali determinowane normami, dyrektywami, rozporządzeniami powoduje, iż wychodzące z produkcji detale muszą być pozbawione wszelkich, nawet najmniejszych wad. Większość producentów spotyka się z krytycznymi uwagami inwestorów, zleceniodawców oraz coraz częściej zwrotami towaru, gdzie za niezaakceptowanie detali odpowiadają defekty w lakierowaniu. Jest to spowodowane niewłaściwym przeprowadzeniem tego procesu lub niedopatrzeniami we wcześniejszych etapach produkcji, w których wystąpiły niedoskonałości. Zdecydowanie najszybszym i jednocześnie tanim sposobem wyjścia z tej sytuacji jest usunięcie powłoki i wykonanie lakierowania ponownie po dokładnym zdiagnozowaniu źródła problemu.

Metoda wykorzystana w procesie malowania detalu nie ma bezpośredniego wpływu na działanie WS2. Usuwanie powłok lakierniczych z aluminium przebiega tak samo po zastosowaniu każdego z poniższych rozwiązań:

 • malowanie natryskowe – zależne od doświadczenia malującego
 • malowanie proszkowe (elektrostatyczne) – najbardziej powszechna metoda, grubość powłoki rzędu 70-80 mikrometrów
 • malowanie przez polewanie – sprawdza się przy detalach o prostych kształtach, możliwość wystąpienia dużych zacieków
 • malowanie zanurzeniowe – powłoka nie zawsze wygląda estetycznie, występowanie smug i zacieków
 • malowanie elektroforetyczne (ktl) – metoda zanurzeniowa z równoczesnym przepływem impulsów elektrycznych przez farbę i detal
ramy rowerowe

Odlakierowanie aluminium przy pomocy WS2 może mieć zastosowanie w bardzo szerokiej grupie detali. Są to m.in.:

 • branża automotive
 • profile aluminiowe
 • haki, skidy, zawiesia lakiernicze
 • felgi
 • ramy rowerowe i inne stelaże i konstrukcje
 • ogrodzenia, barierki, poręcze
 • drabiny aluminiowe
 • wózki ręczne
 • karoserie aut
 • elementy silników
 • aluminiowe wyposażenie np. samolotów
 • i wiele innych

Chemiczne odlakierowanie aluminium preparatami Bio-tech zyskało przewagę nad mechanicznym z kilku zasadniczych powodów:

1. Bezpieczeństwo dla detalu

Środki takie jak WS2 nie wnikają w strukturę materiału pozostawiając ją nienaruszoną. Metoda strumieniowo – ścierna ingeruje w strukturę aluminium powodując efekt skórki pomarańczy (baranka) lub wyraźniejsze zmiany w skrajnych przypadkach.

2. Bezpieczeństwo dla użytkownika

Stosując elementarne środki ochrony jak maska czy rękawice użytkownik nie jest narażony na jakiekolwiek szkodliwe działanie ze strony WS2 i preparatów podobnych. Metoda strumieniowo – ścierna jest bezpieczna tylko w przypadku użycia odpowiedniego, zgodnego z rozporządzeniem rodzaju ścierniwa (nie piasku) i zaawansowanych środków ochrony osobistej. Ponadto w trakcie czyszczenia mechanicznego uwalniane zostają niebezpieczne cząsteczki podłoża, zwłaszcza w przypadku aluminium i stali.

3. Bezpieczeństwo dla środowiska

Obie metody stosowane zgodnie z przepisami nie oddziałują negatywnie na środowisko.

usuwanie powłok lakierniczych z aluminium

4. Nakład pracy

Po włożeniu detalu do kąpieli w preparatach Bio-tech proces odlakierowania odbywa się sam bez udziału czynnika ludzkiego. Obróbka strumieniowo – ścierna wymaga zaangażowania fizycznego pracowników podczas całego procesu.

5. Dokładność

Chemiczne usuwanie powłok lakierniczych z aluminium jest funkcją czasu i temperatury. Stosując w zrównoważonym stopniu oba parametry można osiągnąć bardzo wysoką dokładność. Uzyskanie tego samego efektu w metodzie strumieniowo ściernej wiąże się z ryzykiem naruszenia struktury detalu wskutek zbyt dokładnego usunięcia powłoki, nie wspominając o czasie włożonym w dokładne usunięcie lakieru.

Delikatność detali wykonanych ze stopów aluminium sugeruje, że najodpowiedniejszą metodą usuwania powłok lakierniczych są kąpiele zanurzeniowe w preparatach chemicznych takich jak WS2. Analizując poszczególne sposoby usuwania lakieru można stwierdzić, że WS2 stanowi rozwiązanie dla wszystkich producentów i osób zajmujących się wytwarzaniem oraz renowacją detali aluminiowych.