Metalowa beczka zwykle kojarzy nam się z przechowywaniem chemikaliów, przewożeniem paliwa lub innych cieczy ropopochodnych. I słusznie, chociaż zastosowanie wyżej wymienionej beczki jest zdecydowanie szersze. Niemniej jednak wiele produktów przechowywanych w beczkach musi być utrzymywane lub doprowadzane do odpowiedniej temperatury. Zgodnie z zastosowaniem i rodzajem produktu do ogrzania osiągamy finalny efekt za pomocą pasa umieszczonego na zewnętrznej powierzchni beczki. Czym charakteryzuje się płaszcz i pas grzewczy do beczek? Odpowiedź znajduje się w poniższym artykule.

Wyróżniamy dwa główne cele ogrzewaczy do beczek:

– utrzymywanie temperatury produktu zmagazynowanego w beczce w celu zachowania wystarczającej do jego użycia lepkości

– podniesienie temperatury produktu przechowywanego w beczce, w danym okresie, w celu doprowadzenia go do wymaganego stanu

Jednym z wyzwań konstrukcyjnych, które zostało rozwiązane w ogrzewaczach do beczek z oferty Bio-tech jest równomierne rozmieszczenie obwodów grzewczych. Pozwala to zintensyfikować proces grzewczy nawet powyżej 90°C dzięki stabilnemu i zrównoważonemu rozkładowi temperatury.

Produkty lub branże, w których z powodzeniem można zastosować płaszcz lub pas grzewczy:

 • chemikalia
 • tłuszcze
 • smary
 • żywica
 • farby
 • kleje
 • wosk
 • miód
 • mydło
 • produkty spożywcze
 • pomada, brylantyna
 • przemysł farmaceutyczny
pas grzewczy do beczek

Przed użyciem ogrzewacza do beczek powinniśmy pamiętać o:

1. Sprawdzeniu pasa/płaszcza na wypadek możliwych rozerwań lub przebić

2. Zweryfikowaniu, że powierzchnia beczki jest wolna od ostrych krawędzi, rozprysków spawu, rdzy, tłuszczu itp. zewnętrzna warstwa beczki musi być oczyszczona.

3. Upewnieniu się, że miejsce, w którym stoi beczka nie jest narażone na wpływ uderzeń, wibracji, otaczającej temperatury i ruchomych urządzeń

4. Potwierdzeniu, że moc, którą zasilamy pas jest odpowiednia dla urządzenia

płaszcz grzewczy do beczek

Pas i płaszcz może być montowany zarówno na płaskich jak i zaokrąglonych powierzchniach, ale należy pamiętać, aby nie przekraczać ich maksymalnego promienia zgięcia. Wszystkie płaszcze i silikonowe pasy dostępne w naszym sklepie są przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia od -51°C do +232°C, także praktycznie nie istnieją warunki robocze, w których płaszcz i pas grzewczy do beczek nie jest w stanie spełniać swoich funkcji.